PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zimowe obowiązki pracodawcy

Zima to okres, w którym na wszystkich pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki względem zatrudnianych osób. Szef powinien dbać bowiem nie tylko o bezpieczne i higieniczne warunki pracy (przez cały rok), ale także dostosowywać je do właściwej pory roku oraz charakteru świadczonej pracy. Zobaczmy zatem o czym powinien pamiętać każdy zatrudniający w ten mroźny czas.

pobierz_plik
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy POBIERZ »

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy praca jest wykonywana na zewnątrz czy wewnątrz oznaczonych pomieszczeń. Inne będą obowiązki pracodawców względem pracowników zajmujących się odśnieżaniem dachów czy ulic, inne zaś w przypadku pracowników biurowych.

 

 

W pierwszym przypadku, zatrudniający jest zobowiązany zapewnić należytą odzież ochronną (dotyczy to nie tylko osób odśnieżających, ale świadczących pracę na dworze – np. robotnicy, dostawcy, listonosze). W praktyce musi to być ciepłe, najlepiej nieprzemakalne ubranie. Dodatkowo pracownicy powinni skorzystać z ciepłych napojów i posiłków regeneracyjnych. Ten wymóg pojawia się jednak wtedy, gdy temperatura powietrza w okresie od 1 listopada do 31 marca jest niższa niż 10 stopni Celsjusza. Posiłek regeneracyjny przysługuje w takim wypadku wszystkim pracownikom fizycznym wykonującym pracę na zewnątrz pomieszczeń, bez względu od jej charakteru – nie ma też znaczenia, czy pracownik jest kobietą czy mężczyzną. Powyższa grupa zatrudnionych ma także prawo do korzystanie z pomieszczeń gwarantujących im możliwość ocieplenia się i zmiany odzieży – pamiętajmy, że temperatura w nich nie może być niższa od 16 stopni Celsjusza. Niezależnie od powyższego trzeba zaznaczyć, że niektóre prace budowlane nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. Dotyczy to przede wszystkim: • montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, ruchomych podestów roboczych podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s; • prowadzenia robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

 

Nieco inaczej kształtują się zimowe obowiązki pracodawców zatrudniających osoby wykonujące swoje zadania wewnątrz budynków. W przypadku lekkiej pracy fizycznej np. pracownicy biurowi, temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Dla innych pracowników ta granica została przesunięta w dół – np. zatrudnieni przy produkcji w halach muszą mieć zapewnioną temperaturę, nie mniejszą niż 14 stopni Celsjusza. W przypadku odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych czy ciepłych napojów sprawa jest już inna – tutaj pracodawca nie ma obowiązku ich zapewniania, chyba że wynika to z charakteru wykonywanej pracy, regulaminu pracy czy układu zbiorowego pracy.

 

Na zakończenie warto podkreślić, że niezależnie od pory wykonywania pracy przez zatrudnionych, powinnością pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Szersze wyliczenie obowiązków każdego pracodawcy możemy odnaleźć w art. 94 Kodeksu pracy, zawiera on obowiązki nałożone na pracodawcę wymienione nie w sposób taksatywny, lecz przykładowy, wyszczególniając w kolejnych punktach obowiązki najważniejsze zdaniem ustawodawcy, lecz nie wyczerpujące katalogu tych obowiązków.


Data: 25.01.2014 06:50
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: obowiązek pracodawcy, obowiązki pracodawcy, obowiązek pracodawców, obowiązki pracodawców, zimowe obowiązki pracodawców

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.