PORADY PRAWNE ONLINE
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wynagrodzenie za niewykonanie pracy? To możliwe

Bez pracy nie ma kołaczy – tak mówi stare porzekadło. Jak się okazuje, to nie zawsze prawda. Istnieją sytuacje, w których zatrudniony ma prawo pobierać pensję nawet, gdy nie wykonuje swoich obowiązków. Sprawdź dlaczego.

Wynagrodzenie za niewykonanie pracy? To możliwe

Pensja spływa na konto a ty w tym czasie nie pracujesz? To nie marzenia, ale realna możliwość. Jednak na otwieranie szampana jest zdecydowanie za wcześnie. – Kodeks pracy w art. 80 mówi jasno: wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki – mówi mecenas Konrad Syryca z kancelarii radców prawnych Fic, Midloch, Syryca. – Przepisy prawa przewidują możliwość otrzymywania wynagrodzenia za nie wykonywanie pracy, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach – wyjaśnia mec. Syryca. Kiedy możemy skorzystać z takiego prawa?

 


Na ślub, na pogrzeb, na Hawaje

Prawo do wynagrodzenia zagwarantowane jest gdy pracownik (zatrudniony na umowę o pracę) przebywa na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym. – Dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat wymiar przysługującego im płatnego urlopu wynosi 20 dni, w przypadku osób pracujących ponad 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi już 26 dni – mówi Weronika Florkowska z firmy PrimeSoft Polska działającej w branży IT. – Urlopy okolicznościowe to z kolei urlopy związane ze szczególnymi okolicznościami rodzinnymi np. z ślubem czy pogrzebem – dodaje Florkowska. Zasada jest prosta: pracownik na urlopie ma prawo otrzymywać wynagrodzenie. W podobnej sytuacji jest pracownik będący w okresie wypowiedzenia, który korzystają ze zwolnienia na znalezienie nowej pracy. Jemu również należy się wynagrodzenie.

 

 

Medyczne zwolnienia
Wynagrodzenie za pracę bez jej wykonywania przysługuje także osobom, które korzystają z opieki nad dzieckiem do lat 14 lub jeśli nie wykonywanie pracy wiąże się z chorobą, wypadkiem, czy odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej. Na podobne traktowanie mogą liczyć również osoby, które poddają się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. To nie koniec lekarskich zwolnień. Prawo do wynagrodzenia zachowują też osoby, które przechodzą okresowe i kontrolne badania lekarskie, jak również kobiety, których badania są związane z ciążą. Niższej pensji nie powinny obawiać się osoby uczestniczące w szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Tzw. urlop szkoleniowy pozwalający na punktualne przybycie na zajęcia i uczestniczenie w nich. Wynagrodzenie za pracę przysługuje także wtedy, kiedy pracownik znajduje się na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i pracy.

 

Za gotowość się płaci
Warto pamiętać też, że wynagrodzenie należy się także za czas gotowości do pracy oraz czas przestoju. Aby pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, zatrudniony musi być gotowy pod podjęcia pracy. Po drugie, niemożność wykonywania pracy musi wynikać z przeszkód leżących po stronie pracodawcy. Jeśli chodzi o przestój to przyjmuje się, że jest on nieprzewidzianą przerwą w normalnym toku pracy, której przyczyny mogą pochodzić z zewnątrz (awaria u dostawcy prądu etc.) bądź być spowodowane przez pracodawcę (nie dostarczył surowców etc.) lub pracownika (uszkodził maszyny etc.). Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenie przysługuje tylko, jeśli postój jest niezawiniony przez pracownika. Jeśli to pracownik zawinił musi on liczyć się z brakiem wynagrodzenia za czas postoju.

 


Data: 29.01.2014 07:39
Autor/Źródło: Creandi Sp. z o.o.
Kategoria: Prawo, Zarządzanie
Słowa kluczowe: praca, pracownik, pracodawca, przedsiębiorstwo, prawo do wynagrodzenia, wynagrodzenie za niewykonaną pracę

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.