PORADY PRAWNE ONLINE

Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Do końca 2011 roku obowiązywały przepisy zgodnie z którymi czas pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym wynosił maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Następnie, na mocy nowelizacji ustawy (ustawą z dnia z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw) od 1 stycznia 2012 r. zamiast dotychczasowej normy 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo wprowadzono dla tych osób normy 8 godzin na dobę i 40 godzin pracy tygodniowo, z możliwością ich skrócenia do poprzednio obowiązującego wymiaru, na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub - w razie jego braku - przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Pomimo zmiany przepisów osoby takie nadal mogą pracować krócej, jednakże pod warunkiem uzyskania zaświadczenia od lekarza, w którym uzasadnił on konieczność skróconego wymiaru czasu pracy. Zatem w sytuacji, gdy lekarz nie wydał takiego zaświadczenia, to osoba niepełnosprawna musi pracować w pełnym wymiarze.

 

W dniu 13 czerwca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw) w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy – jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 konstytucji. Powyższy przepis w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

 

Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się wówczas z przyjętym przez ustawodawcę założeniem, że pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi mają być co do zasady traktowani tak samo, jak pracownicy pełnosprawni. Zwrócono także uwagę na to, że osoby niepełnosprawne, dotknięte ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, muszą z reguły włożyć więcej wysiłku w wykonywanie pracy niż osoby zdrowe wykonujące taką samą pracę, bardziej się stresują, potrzebują też więcej czasu wolnego na wykonanie codziennych czynności życiowych.


Czas pracy osoby niepełnosprawnej – zmiany!


W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. To główna zmiana wprowadzona do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązanie oznacza wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2013 r., który zakwestionował znowelizowane przepisy tej ustawy, obowiązujące od początku 2012 r. Na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego od dnia 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym będą stosowane bez konieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia lekarskiego. Tylko do dnia 9 lipca 2014 r. niepełnosprawni, którym lekarz nie zalecił pracy w krótszym wymiarze, będą pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 


Data: 02.06.2014 07:00
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: czas pracy osoby niepełnosprawnej, czas pracy, osoby niepełnosprawne, wymiar czasu pracy, wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.