PORADY PRAWNE ONLINE

Pracodawca nie może odmówić zatrudnionemu dnia wolnego - najbliższy taki dzień przypada 8 czerwca

Prawo pracy wprost określa, które dni w ciągu roku są wolne od pracy. Dotyczy to także świąt przypadających w niedzielę. Najbliższy taki dzień przypada 8 czerwca, jest to bowiem pierwszy dzień Zielonych Świątek. Sprawdź czy nie będziesz musiał pracować w ten dzień.

pobierz_plik
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 1519a Kodeksu pracy, praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Ta zasada obowiązuje także, jeżeli święto przypada w niedzielę. Pamiętajmy jednak, że praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

 

 

8 czerwca przypada w tym roku w niedzielę, stąd też zdecydowana większość sklepów będzie wówczas nieczynna. Nie wszystkie sklepy muszą być jednak pozamykane, prawo dopuszcza bowiem możliwość prowadzenia w takim dniu tego rodzaju działalności pod warunkiem jednak, że sprzedawać będzie sam właściciel lub osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Z powyższego wynika, że wolnym dniem od pracy będą mogli cieszyć się wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (niezależnie od wymiaru etatu) – to ich bowiem chronią przepisy Kodeksu pracy. Pracodawca nie może odmówić zatrudnionemu dnia wolnego od pracy w omawianym przypadku, stanowi to bowiem poważne naruszenie nie tylko praw pracowniczych ale przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Z drugiej strony, osoby pracujące na tzw. śmieciówkach będą musiały przyjść do pracy (ich Kodeks pracy nie chroni), chyba że właściciel sklepu udzieli im dnia wolnego.

 

Dla przypomnienia, praca w święta (nawet, gdy przypadają one w niedzielę) jest dozwolona:

  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • w ruchu ciągłym,
  • przy pracy zmianowej,
  • przy niezbędnych remontach,
  • w transporcie i w komunikacji,
  • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
  • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  • w rolnictwie i hodowli,
  • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: - zakładach świadczących usługi dla ludności, - gastronomii, - zakładach hotelarskich, - jednostkach gospodarki komunalnej, - zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, - jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, - zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
  • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Podstawa prawna:

[art. 151 9a k.p.]


Data: 03.06.2014 08:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: dzień wolny od pracy, dni wolne od pracy, wolne od pracy, pracodawca

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.