PORADY PRAWNE ONLINE

Pracownica wracająca z urlopu macierzyńskiego ma prawo do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego

Wiele pracownic sądzi, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie ma prawa do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego. Takie myślenie jest błędne, ponieważ urlop wypoczynkowy nie jest tym samym co urlop macierzyński, nawet jeśli oba urlopy przypadają na ten sam okres czasu. W związku z tym kobiety mogą żądać od swojego pracodawcy udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego po tym jak wrócą do zakładu pracy po urlopie macierzyńskim. Pamiętajmy jednak, że takie żądanie musi uwzględniać pewne warunki.

pobierz_plik
Informacja o udzieleniu urlopu pracownikowi POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 152 KP, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, z którego nie może się zrzec. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 1980 r. (sygn. akt I PRN 100/80), prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę prawną jej powstania. Oznacza to, że podstawową przesłanką roszczenia o urlop jest istnienie stosunku pracy.

 

 

Pamiętajmy, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować wniosek o urlop przejdź do formularza » 

Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Pracownica wracająca do firmy po urlopie macierzyńskim, a także po dodatkowym urlopie macierzyńskim, ma pełne prawo do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego. Ten bowiem jest uzależniony od faktu świadczenia pracy w danym roku kalendarzowym, a zatem jeśli przed przejściem na urlop macierzyński praca była świadczona w wymiarze nawet kilku miesięcy, to urlop wypoczynkowy jest należny w odpowiednim zakresie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pracownica będzie miała prawo nie tylko do zaległego urlopu wypoczynkowego, lecz także do urlopu w bieżącym roku (w którym wróciła do pracy). Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, zgodnie z regulacją art. 163 §3 KP, jest udzielany na wniosek pracownicy. Dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Z powyższego wynika zatem, że prawo do zaległego urlopu przysługuje także ojcu nowo narodzonego dziecka, pod warunkiem jednak, że korzystał on z urlopu macierzyńskiego. Powyższy wniosek jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący, oznacza to zatem, że nie może on w żaden sposób odmówić żądaniu pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, iż pracodawca nie jest związany wnioskami pracowników, co do terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

 

Skorzystanie z zaległego urlopu wypoczynkowego jest tak naprawdę prawem każdego pracownika, a to z kolei umożliwia w zasadzie swobodne regulowanie wymiaru takiego urlopu. Innymi słowy, pracownica wracająca z urlopu macierzyńskiego ma prawo do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego w pełnym jego wymiarze od razu, w części lub może z niego nie skorzystać w ogóle. Musimy jednak pamiętać o regulacji art. 168 KP - urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 KP należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Podstawa prawna:
[art. 152 k.p. (Dz.U. 1998.21.94 j.t.)]
[art. 163 k.p. (Dz.U. 1998.21.94 j.t.)]


Data: 17.06.2014 09:53
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: urlop, urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu, roszczenie o urlop, urlop macierzyński

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.