PORADY PRAWNE ONLINE

Dotację na rozpoczęcie działalności

Jedną z metod walki z bezrobociem jest zachęcanie do samozatrudnienia. Nic tak lepiej nie motywuje do działania jak własna działalność gospodarcza. Kłopot w tym, że bezrobotnych nie stać na zaciąganie kredytów w bankach, a co dopiero mówić o inwestowaniu w nową firmę. Jest na to jednak rada – przyszły przedsiębiorca może skorzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu Pracy, aby jednak uzyskać pieniądze musi spełnić kilka warunków.

pobierz_plik
Broszura MF - Opodatkowanie dochodów z pracy POBIERZ »

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, każdy starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

 

Przyznanych pieniędzy nie trzeba zwracać, tym bardziej jest to dobra wiadomość dla każdego bezrobotnego poważnie myślącego nad założeniem własnej działalności. Kolejnym plusem jest szybkość przyznawania dotacji – w praktyce średni czas oczekiwania to półtora miesiąca od złożenia wniosku we właściwym urzędzie pracy. Ważną informacją jest także to, że bezrobotny nie musi mieć żadnego wkładu własnego w nowo powstającą firmę – dotacja z Funduszu Pracy może więc w wielu przypadkach być wystarczająca, aby rozpocząć własną działalność. Jak się okazuje chęć samozatrudnienia, nawet gdy jest ogromna, nie jest jedynym czynnikiem decydującym o przyznaniu urzędowej dotacji. Bezrobotny zanim zdecyduje się na sporządzenie wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie samozatrudnienia musi spełnić poniższe wymagania:

  • Wpis w rejestrze bezrobotnych we właściwym urzędzie pracy – minimum od 3 miesięcy.
  • Bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych. Natomiast może studiować zaocznie.
  • Nie wolno prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację (każdy urząd może wyznaczyć inny dłuższy termin).
  • Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Bezrobotny składający wniosek o dotację z nie może posiadać do 5 lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Jakiej kwoty powinniśmy spodziewać się od urzędu pracy w 2014 r.? Na chwilę obecną maksymalna wysokość dotacji dla bezrobotnych może wynieść 22 939,92 zł, a w przypadkach gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 15 293,28 zł lub 11 469,96 zł. Jak widać są to spore kwoty. Nie oznacza to jednak, że każdy bezrobotny otrzyma taką właśnie sumę pieniężną. Wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju działalności, którą chce założyć i od przedstawienia dokładnego kosztorysu w składanym wniosku. W ramach omawianego dofinansowania przyszły przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć pieniądze z Funduszu Pracy na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.


Data: 26.05.2014 10:00
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Źródła finansowania
Słowa kluczowe: dotacja z Funduszu Pracy, dotacje, dotacja, dotacja dla bezrobotnego, wysokość dotacji, wysokość dotacji dla bezrobotnego

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.