PORADY PRAWNE ONLINE

Mija termin na złożenie oświadczenia dotyczącego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą ten artykuł będzie dla Ciebie bardzo ważny. Jeśli jesteś rolnikiem, który zamierza podjąć taką działalność lub już ją prowadzi, tym bardziej musisz przeczytać nasz tekst. Dlaczego? Dlatego, że do 31 maja masz obowiązek złożyć specjalne oświadczenie lub zaświadczenie. Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś liczyć się z utratą ubezpieczenia.

pobierz_plik
Wniosek o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie POBIERZ »

Dokładnie 31 maja 2014 r. mija termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Zgodnie z treścią art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3 092 zł.

 

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

  • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
  • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 


Data: 29.05.2014 12:34
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, pozarolnicza działalność gospodarcza, rolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.