PORADY PRAWNE ONLINE

Nowe zwolnienie podatkowe już w 2015 r.

Kategoria: Podatki
Słowa kluczowe: podatek, podatki, opodatkowanie, podatnik, podatnicy

Ulgi podatkowe są świetnym sposobem na uzyskanie zwrotu podatku dochodowego. Oczywiście rząd stara się z roku na rok ograniczyć taką możliwość, stąd tez warunki potrzebne do uzyskania ulgi są zaostrzane – dotyczy to np. ulgi internetowej. Mamy jednak dobrą wiadomość, już od 1 stycznia 2015 r. podatnicy zyskają nowe zwolnienie podatkowe. O tym czego będzie ono dotyczyło przeczytacie w poniższym artykule.

pobierz_plik
Broszura MF - Opodatkowanie dochodów z pracy POBIERZ »

Wg projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zwolnienie będzie dotyczyło sumy pieniężnej przyznanie stronie w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo, aby jego sprawa została rozpoznana przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki, w przeciwnym razie można skorzystać ze skargi na przewlekłość postępowania. Jeśli uzyskamy postanowienie sądu stwierdzające, że w naszej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, możemy w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej z tej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika (w sprawach egzekucyjnych). Uzyskane odszkodowanie nie będzie już w przyszłym roku opodatkowane.

 

 

Przypomnijmy, że w zależności od rodzaju postępowania wnioskodawcami w sprawie przedmiotowej skargi mogą być odpowiednio:

  • W postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, o wykroczenia – strona;
  • W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona lub wnioskodawca;
  • W postępowaniu karnym – strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
  • W postępowaniu cywilnym – strona, uczestnik postępowania bądź interwenient uboczny;
  • W postępowaniu sądowo-administracyjnym – skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
  • W postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

 

Celem skargi na przewlekłość postępowania jest przeciwdziałanie trwającej przewlekłości, zaś jej funkcją przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu procesowego. Służy temu zarówno samo stwierdzenie wystąpienia przewlekłości w postępowaniu, jak i możliwość zalecenia podjęcia przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Cel ten nie może zostać zrealizowany w sytuacji, kiedy postępowanie zostało prawomocnie zakończone.

 


Data: 21.05.2014 11:37
Autor/Źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Podatki
Słowa kluczowe: podatek, podatki, opodatkowanie, podatnik, podatnicy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.