Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
PORADY PRAWNE ONLINE

Rozliczenie podatku tylko przez Internet

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy został przedłożony przez ministra finansów. Jego głównym celem jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (usługa PFR) oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w chwili obecnej wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane.

Rozliczenie podatku tylko przez Internet

Zaproponowany projekt wpisuje się w dążenie do usprawnienia funkcjonowania administracji i poprawy komunikacji elektronicznej między urzędami a obywatelami, zapowiadane przez premiera Donalda Tuska w exposé z 2011 r.

 

Rozliczenie PIT – tylko w formie elektronicznej


Zaprojektowane przepisy nakładają na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Od tej zasady przewidziano wyjątek. Mianowicie zwolnienie z tego obowiązku, czyli możliwość przekazania informacji w formie papierowej, dotyczyłoby tylko i wyłącznie podmiotów, które dane o dochodach podatników, sporządzają dla nie więcej niż pięciu osób.

 

Jedno kliknięcie i PIT wysłany!


Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami, każdy podatnik będzie miał konto w ramach nowego systemu informatycznego e-podatki, tworzonego przez Ministerstwo Finansów. W przedmiotowym systemie, podatnik odnajdzie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT i w sytuacji, gdy uzna, że wszystko jest w porządku, to za pomocą jednego kliknięcia w ikonkę „wyślij” prześle go do urzędu skarbowego. Po wykonaniu tej prostej procedury podatnik automatycznie uzyska poświadczenie jego odbioru. Należy jednak przy tym podkreślić, że tzw. usługa PFR, czyli usługa wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także np. przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W takich przypadkach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu.

 

Wobec powyższego nie trzeba nikogo przekonywać, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych. Dzięki nowym przepisom zostanie także ograniczona możliwość popełniania najczęstszych błędów w procesie rozliczenia zeznania podatkowego, a także zmniejszona zostanie liczba dokumentów papierowych. Dzięki temu wszystkiemu zyska podatnik, dla którego wstępne rozliczenie PIT przygotuje administracja podatkowa, a razem z nim płatnik, który nie będzie musiał wysyłać skarbówce osobnych informacji o pojedynczych podatnikach. Warto podkreślić, że płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. Natomiast w przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.

Usługa PFR


Co zatem w sytuacji, gdy ktoś nie ma możliwości skorzystania z Internetu? Nie ma obaw o to, że ktoś kto nie korzysta na co dzień z Internetu nie będzie mógł się rozliczyć z urzędem skarbowym. Należy podkreślić, że płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w siedzibie urzędu skarbowego. Ponadto, założono, że od 2015 roku usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy).

Rozliczenie CIT-8 i IFT-2


Jeśli natomiast chodzi o podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych, to nałożono na nich obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie w formie elektronicznej. Złożone w ten sposób deklaracje podatkowe trzeba będzie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W myśl zaprojektowanych przepisów nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw , prawo do złożenia zeznań podatkowych CIT-8 i IFT-2, w formie papierowej przysługiwać będzie jedynie podatnikom i płatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w podatku PIT.

 

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw


Data: 26.06.2014 07:54
Autor/Źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Podatki
Słowa kluczowe: usługa PFR, zeznanie podatkowe, zeznanie podatkowe PIT, podatki, rozliczenie podatku przez internet, CIT-8, IFT-2

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.