Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Masz problem natury prawnej? 91% wyjaśnionych spraw Skorzystaj z pomocy eksperta!

Transeuropejski system kolei dużych prędkości

Słowa kluczowe: transport, kolej, pociąg, PKP

 sieć kolejowa określona w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r.), w skład której wchodzą:

a) linie kolejowe specjalnie wybudowane dla ruchu odbywającego się z prędkością równą lub większą niż 250 km/h,
b) linie kolejowe zmodernizowane dla ruchu odbywającego się z prędkością większą niż 200 km/h,
c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w lit. a i b, oraz stacjami kolejowymi w centrach miast,
d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu odbywającego się po liniach, o których mowa w lit. a-c
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.27
Data: 2011-12-23
Autor: Zespół serwisu TwojBiznes24.pl
Synonimy: transeuropejski system kolei dużych prędkości
Słowa kluczowe: transport, kolej, pociąg, PKP

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.