Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Masz problem natury prawnej? Skorzystaj z pomocy eksperta!

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:

 1. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 2. sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
 3. zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 4. prawa i obowiązki stron umowy,
 5. tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń,
 6. sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość,
 7. sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 8. tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
 9. sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
 10. sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 11. informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
 12. sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.

Art. 812 kodeksu cywilnego

Data: 2006-11-05
Autor: Zespół serwisu TwojBiznes24.pl
Synonimy: owu
Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie, ogólne warunki, OWU, warunki umowne, umowa, ubezpieczyciel, ubezpieczony, strony umowy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.