Masz problem natury prawnej? 91% wyjaśnionych spraw Skorzystaj z pomocy eksperta!

Zastaw

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne.
Art. 306 kodeksu cywilnego

Data: 2006-11-05
Autor: Zespół serwisu TwojBiznes24.pl
Synonimy: ograniczone prawa rzeczowe
Słowa kluczowe: zastaw, zastaw realny, zastaw cywily, prawo zastawu, zastawnik, zastawca, zastaw rzeczowy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.