Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
1 odpowiedź prawna 83% rozwiązanych spraw Zapytaj prawnika »

Odsetki

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego

Data: 2006-11-05
Autor: Zespół serwisu TwojBiznes24.pl
Synonimy: należności uboczne
Słowa kluczowe: odsetki, świadczenie, świadczenie uboczne, żądanie odsetek, prawo do odsetek, odszkodowanie, szkoda, roszczenie pieniężne

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.