Porady
prawne
NR1 Spytaj prawnika »
umowy / wzory pism Definicje

Wybierz pierwszą literę definicji     A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ś    Ż

    PA    PC    PI    PL    PO    PR    PU


PA

Pacjent
Państwo goszczące
Państwo macierzyste
Państwowy wzorzec jednostki miary
Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS)
Partner spółki partnerskiej
Pasażerski przewóz okazjonalny

PC

PCB

PI

Pielęgniarka
Pieniądz elektroniczny
PIN
PIT

PL

Placówka operatora
Plan urządzania lasu
Platnik podatku

PO

Podatek
Podatnik
Podmiot dominujący
Podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
Podmiot tworzący
Podmiot zależny
Podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie
Podstęp
Podsystem
Pojazd trakcyjny
Pole elektromagnetyczne
Polecenie
Połączenie
Połączenie sieci
Połączenie telefoniczne
Pomiar
Poręczenie
Pośredni certyfikat zgodności podsystemu
Pośrednia deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu
Potrącenie
Poważna awaria
Poważna awaria przemysłowa
Powierzchnia ziemi
Powietrze
Powództwo wstrzymujące
Powszechne usługi pocztowe
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Pozwolenie bez podania jego rodzaju
Pożytki prawa
Pożytki rzeczy

PR

Pracodawca
Pracownik
Prawo odstąpienia
Prawo pierwokupu
Prawo pracy
Prawo zatrzymania rzeczy
Produkcja środków spożywczych
Produkt
Produkt niebezpieczny
Prokura
Promocja zdrowia
Prowadzący instalacje
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Przeciwegzekucyjne powództwo
Przedawnienie karalności wykroczenia
Przedawnienie roszczenia
Przedawnienie zobowiązania podatkowego
Przedsiębiorca
Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego
Przedsiębiorca zagraniczny
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych
Przejęcie długu
Przekaz
Przekaz pocztowy
Przekaz telekomunikacyjny
Przelew
Przerwanie biegu przedawnienia
Przestępstwo
Przesyłka
Przesyłka dla ociemniałych
Przesyłka listowa
Przesyłka polecona
Przesyłka rejestrowana
Przesyłka reklamowa
przesyłka z korespondencją
Przesyłka z zadeklarowaną wartością
Przetwórca
Przewoźnik kolejowy
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej
Przewóz technologiczny
Przeznaczenie gruntu na cele nierolne i nieleśne
Przychód
Przychody z działalności gospodarczej
Przychody ze sprzedaży nieruchomości
Przychody ze stosunku pracy
Przychód z praw majątkowych
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Przynależność
Przypozwanie
Przyrząd pomiarowy
Przyrzeczenie publiczne

PU

Publiczna sieć telefoniczna
publiczna sieć telekomunikacyjna
Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna
 
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.