Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

7 kroków do sukcesu w polskim biznesie

Dla obcokrajowców przybywających do Polski z zamiarem założenia biznesu lub zainwestowania w naszym kraju wiele aspektów rzeczywistości gospodarczej może okazać się zawiłych albo nawet niezrozumiałych. Od czego należy zacząć? Na co warto zwrócić szczególną uwagę, a na co z kolei uważać? Jakie osoby lub instytucje mogą okazać się pomocne w drodze na biznesowy szczyt? Alain Kaj, pochodzący z Francji dyrektor spółek Inventage Polska oraz Pegasus Solutions, od ponad 26 lat funkcjonujący w polskim biznesie i znający dobrze jego meandry, wskazuje siedem najważniejszych kroków, które przybliżą obcokrajowca do osiągnięcia sukcesu w Polsce.

Znajomość języka

 

Naturalne jest, że prowadzenie biznesu w innym kraju rodzi bariery komunikacyjne. Dlatego jeśli nie znamy rodzimego języka kraju, w którym pracujemy, na początku należy mieć przy sobie zaufanego tłumacza, który pomoże w kontaktach biznesowych. Docelowo warto jednak zadać sobie trud i nauczyć się polskiego – opanowanie języka jest fundamentalnym elementem działania w Polsce. Przyswojenie sobie podstawowych zwrotów i słówek pomaga przełamać bariery międzyludzkie – zarządzanie personelem tylko w języku angielskim tworzy niepotrzebne i czysto formalne komplikacje.

 

Badania rynku

 

Kiedy planujemy wdrożenie nowej koncepcji, produktu, usługi lub biznesu, który nie funkcjonuje jeszcze na polskim rynku (lub nie posiadamy wiedzy na ten temat), należy skrupulatnie przeprowadzić efektywne i operacyjne badania rynku. Powinny one obejmować analizę największych graczy, pośrednich i bezpośrednich konkurentów oraz klientów. Warto skupić się przede wszystkim na potencjalnych klientach, tak aby przed założeniem spółki mieć już od 5 do 15 nabywców.

 

Dopasowanie oferty

 

Kkonstruując ofertę firmy miejmy na uwadze zapotrzebowania rynku oraz jego zdolność nabywczą. Oferta powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby umożliwić przyspieszenie cyklu handlowego (podpisywanie umów).

 

Skuteczny dyrektor handlowy

 

Warto znaleźć dyrektora handlowego z doświadczeniem w sprzedaży w Polsce. Oczywiście w praktyce najczęściej wygląda to tak, iż na początku pełnimy jednocześnie funkcję dyrektora sprzedaży, księgowego i dodatkowo zajmujemy się jeszcze szeroko pojętym telemarketingiem. W perspektywie długofalowej warto jednak zainwestować we współpracę z osobą doświadczoną w handlu. Kolejne kroki to znalezienie zaufanego doradcy prawnego oraz solidnej pomocy księgowej. Dlaczego dyrektor handlowy, radca prawny i księgowy są tak istotni? Ponieważ bardzo często osoby nastawione tylko na rozwój biznesu zapominają o kwestiach finansowych. Niestety, zaniedbania w tej strefie mogą nieść za sobą konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Opracowanie strategii rozwoju

 

Dobrze skonstruowana strategia rozwoju powinna być oparta o założone cele, które firma chce osiągnąć w ciągu 3 lat. Do tego niezbędny jest biznesplan stanowiący kręgosłup decyzji dotyczących rozwoju firmy. W początkowej fazie firma musi reagować jak żywy organizm, a co za tym idzie – dopasowywać się do sytuacji na rynku. Jest to możliwe ze względu na krótki łańcuch procedur, dzięki którym można wprowadzać w życie różne warianty działań. Firmy na polskim rynku dopiero uczą się, jak ważne jest posiadanie strategii biznesowej, dlatego te kwestie nie są wcale tak oczywiste. Pamiętajmy, że umiejętność opracowania strategii biznesowej to tylko 5% działania - pozostałe 95% to wprowadzenie jej w życie. Wiele osób źle określa swoje cele, myląc konkretne liczby z bliżej niesprecyzowanymi marzeniami. Przykładowo, celem strategicznym nie jest osiągnięcie dużego dochodu, ale uzyskanie przychodu w konkretnej finansowej wysokości, wyliczonego na podstawie założonych inwestycji.

 

Nawiązywanie nowych znajomości

 

Brzmi jak truizm, jednak prawdą jest, że biznes opiera się o networking. Dla obcokrajowca możliwość poznawania kultury kraju, w którym pracuje, stanowi zwykle ogromną przyjemność. Warto spotykać się nie tylko z ludźmi z branży, ale utrzymywać kontakty z biznesmenami z innych dziedzin niż nasza, przedstawicielami kadry naukowej, politykami. W prowadzeniu biznesu za granicą pomocne okazują się także Izby Handlowe, np. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa. Zadaniem takich organizacji jest współtworzenie korzystnych warunków do rozwoju firm w Polsce. Duże znaczenie mają również kontakty z ambasadami (w danym kraju oraz w swojej ojczyźnie) oraz z przedstawicielami jednostek lokalnych i samorządowych, np. burmistrzami.

 

Znajomość kultury i tradycji

 

Pracując w Polsce, warto zapoznać się z jej barwną kulturą i tradycją, a także mieć na uwadze burzliwą historię oraz przemiany gospodarcze, które ukształtowały kraj i wpłynęły na jego rozwój. Polska to piękny kraj, w którym prowadzenie biznesu może być prawdziwą przyjemnością. 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl