Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Rynek fotowoltaiki w Polsce-aktualne dane

Świadomość ekologiczna wzrasta, co zauważyć można, chociażby po liczbie inwestycji w odnawialne źródła energii. W samej Unii Europejskiej udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi obecnie ponad 17% i stale podejmowane są kroki w celu jego zwiększenia. Tego rodzaju działania realizowane są również w Polsce, gdzie przedsiębiorcy oraz gospodarstwa domowe coraz częściej decydują się na inwestycję w OZE, a niewątpliwie prym pod tym względem wiedzie fotowoltaika. Obecnie moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w naszym kraju wynosi ponad 300 MW, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce liczba ta znacząco wzrośnie. Jak działa fotowoltaika, jakie niesie ze sobą zalety i jak obecnie wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

 

Najważniejszy element instalacji stanowią panele fotowoltaiczne składające się z ogniw krzemowych, które pochłaniają energię promieniowania słonecznego, a następnie przekształcają ją w energię elektryczną. Prąd stały wyprodukowany przez panele zostaje następnie przekazany do falownika, gdzie jest przekształcony w prąd zmienny, czyli taki, który płynie w naszych domowych gniazdkach. Nasza mikroelektrownia wyposażona jest również w licznik dwukierunkowy, który zlicza energię elektryczną oddaną przez naszą instalację do sieci energetycznej a także tę, która została z sieci pobrana. Może się bowiem zdarzyć, że ilość energii wyprodukowanej przez nasze panele przewyższy nasze aktualne zapotrzebowanie. W tym wypadku jej nadmiar zostaje oddany do sieci. W sytuacji odwrotnej, kiedy nasza mikroelektrownia wyprodukuje za mało energii w stosunku do naszych potrzeb, niedobory zostają uzupełnione energią pobraną z sieci energetycznej.

 

W większości przypadków budowa standardowej instalacji nie wymaga od nas pozyskania specjalnych zgód, a jej montaż zajmuje zaledwie jeden dzień, dzięki czemu niemal od razu możemy korzystać z energii czerpanej prosto ze słońca. Montażem zajmują się m.in. sprzedawcy energii, w tym innogy Polka oferująca korzystne pakiety instalacji fotowoltaicznych zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych.

 

Fotowoltaika i jej zalety

 

Pora odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak chętnie inwestujemy w energię słoneczną. Do niewątpliwych korzyści posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej, zaliczyć można przede wszystkim większą niezależność od zmiennych cen za energię elektryczną. Wytwarzanie własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej pozwala nam na jego mniejszy zakup od dostawców energii elektrycznej, a tym samym na obniżenie kwot na naszych rachunkach. Co więcej, zakup fotowoltaiki to inwestycja, dzięki której zapewniamy sobie i swoim bliskim stabilne źródło energii na wiele lat. Nie musimy przy tym obawiać się, że nasza instalacja straci na wydajności - producenci gwarantują, że po 25 latach moc modułów nie spadnie poniżej 70-80%. Ponadto, fotowoltaika to w pełni ekologiczny sposób na pozyskanie energii, który nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

 

Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Mnogość korzyści płynących z fotowoltaiki sprawia, że cieszy się ona popularnością w całej Europie i nie tylko. Rosnące zainteresowanie widoczne jest także w naszym kraju. W 2018 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce wynosiła 300 MW, co przekłada się na 3,4-procentowy udział fotowoltaiki w polskim “miksie” odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z najnowszymi danymi z pierwszego półrocza 2019 roku i przewidywaniami ekspertów, liczba ta ma się znacząco zwiększyć. Wynika to w znacznej mierze z zobowiązań międzynarodowych, które Polska zgodziła się przyjąć, głównie w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi udział OZE w ogólnym zużyciu energii ma w 2020 roku sięgać 15%.

 

Co ciekawe, przeobrażeniom ulega także całościowy obraz fotowoltaiki w naszym kraju. Dotąd jej główny segment stanowił sektor prosumencki, do którego należały przede wszystkim gospodarstwa domowe produkujące i jednocześnie konsumujące wytworzoną energię na własny użytek (stąd też pojęcie prosumenta, na które składają się słowa producent i konsument). Okazuje się jednak, że obecnie dominację na rynku fotowoltaicznym przejmują farmy fotowoltaiczne, które zostały sfinansowane w systemie aukcyjnym. Najwięcej z nich ma powstać w województwie mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Czym charakteryzuje się ów system? Jest to forma wsparcia dla nowo realizowanych instalacji OZE. Zgodnie z jej ustaleniami Minister Gospodarki ma obowiązek podawania maksymalnej stawki, po której można kupić energię w danym roku, czyli tzw. ceny referencyjnej. Producenci mogą zaś składać oferty na stawkę, po której będą gotowi sprzedać energię za pośrednictwem stworzonej do tego celu platformy internetowej. Aukcję wygrywają przedsiębiorcy oferujący najniższą cenę energii z OZE, a wygraną stanowi zagwarantowane wsparcie w postaci wpłacenia różnicy między ceną zakontraktowaną w aukcji, a średnią ceną energii na rynku. Do tej pory aż 549 firm uzyskało finansowanie w przeprowadzonych dotąd aukcjach, a ich łączna moc wynosi 870 MW.

 

 

 

Prognozy na najbliższe lata

 

W ubiegłym roku Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport “Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018”, w którym szacowano, że łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce, wyniesie pod koniec 2020 roku ponad 1,2 GW. Szacunki te szybko zostały jednak zmodyfikowane, za sprawą zapowiedzi nowego programu rządowego “Energia Plus”. Program wsparcia dedykowany przedsiębiorcom stanowi kontynuację programu “Poprawa jakości powietrza”, a jego jednym z głównych celów jest walka ze smogiem. Właściciele firm mogą liczyć na pożyczki preferencyjne, czyli takie, które są udzielane na korzystniejszych warunkach aniżeli rynkowe. Uruchomienie programu sprawiło, że na obecny rok zapowiedziana została duża aukcja, które może zakontraktować 1,6 GW nowych mocy. Objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta także przyniesie wiele zmian, przede wszystkim będą mogli podlegać systemowi opustów, co oznacza , że za oddanie do sieci nadwyżek niewykorzystanej energii otrzymają zniżki na energię pobraną od operatora. Wszystko to sprawia, że zgodnie z najnowszymi prognozami moc systemów fotowoltaicznych na koniec 2020 roku prawdopodobnie wzrośnie nawet do 3,2 GW.

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę, przynoszą mnóstwo korzyści firmom, gospodarstwo domowym, ale i państwu. Działania tego typu mają duże znaczenie dla środowiska, a także wszystkich mieszkańców, którzy coraz częściej narażeni są chociażby na szkodliwe skutki długotrwałej ekspozycji na smog. Nie dziwi zatem fakt, że rząd podejmuje kolejne działania w celu rozpropagowania postawy proekologicznej. Za ich sprawą rynek fotowoltaiki w Polsce dynamicznie się rozwija, dzięki czemu staje się ona drugą w naszym kraju technologią OZE pod względem zainstalowanej mocy.


  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl