Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnoprawnych - kto może skorzystać z nowych rozwiązań pomocowych?

Z powodu epidemii koronawirusa wiele osób zmaga się nie tylko z obawą o własne zdrowie i życie, ale także z pustką w portfelu spowodowaną brakiem zleceń czy zamówień. Dotyczy to osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, którzy w przeciwieństwie do pracowników na etatach nie mają zagwarantowanej miesięcznej pensji.

Postojowe dla osób  pracujących na umowach cywilnoprawnych

 

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła miał prawo do świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Jednak świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

 

 

Wysokość postojowego

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej lub z umów wyniósł mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy lub umów cywilnoprawnych.

 

Postojowe dla samozatrudnionych

 

Samo zatrudniony chcący skorzystać z postojowego musi spełniać dwa kluczowe warunki:

  • przychód osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zawiesiła działalności, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie musi być co najmniej 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzednim i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
  • działalność zarejestrowano przed 1 lutego 2020 r.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Czytaj też: Państwo pokryje składki naZUS


 

Pomoc dla samozatrudnionych, którzy zawiesili działalność gospodarczą

 

Świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy  Polityki Społecznej.

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl