Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Procedura pozyskania białych certyfikatów

Jeśli podejmujesz w firmie działania, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, to prawdopodobnie masz szansę ubiegać się o tzw. białe certyfikaty. Z tego typu świadectw efektywności energetycznej wynikają prawa majątkowe, które są sprzedawane na giełdzie, a to oznacza dodatkowy zysk dla Twojego przedsiębiorstwa. Jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać białe certyfikaty? I co właściwie powinieneś o nich wiedzieć?

Czym są białe certyfikaty?

 

Białe certyfikaty stanowią potwierdzenie, że jako przedsiębiorca podejmujesz kroki w celu poprawy efektywności energetycznej Twojej firmy. Można więc powiedzieć, że jest to dowód realizacji przedsięwzięć, których główny cel stanowi zmniejszenie zużycia energii. Co więcej, otrzymując je zyskujesz prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Podstawą prawną dotyczącą świadectw efektywności energetycznej jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. To w niej możesz znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące białych certyfikatów.

 

Jakie przedsięwzięcia uprawniają do ubiegania się o białe certyfikaty?

 

O białe certyfikaty możesz ubiegać się, jeśli planujesz zrealizować inwestycję zmniejszającą zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie. Wśród nich wymienia się najczęściej:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • izolację instalacji przemysłowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Nie wystarczy jednak, że zdecydujesz się na wymianę okien w firmie lub ocieplenie ścian. Musisz jeszcze zmierzyć, jakie realne oszczędności energii przyniosą Ci takie działania. Aby móc ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów, ich wartość powinna wynosić minimum 10 toe, czyli w przybliżeniu 116,3 MWh. Jak możesz je zmierzyć? Przeprowadzając audyt efektywności energetycznej, który stanowi pierwszy krok w procedurze ubiegania się o białe certyfikaty. Na czym on polega? Jego podstawowe zadanie to wskazanie zadań, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do audytu energetycznego nie odnosi się on do całej firmy, ale do konkretnych działań. Efektem przeprowadzenia audytu jest raport zawierający szczegółowy opis możliwych do wdrożenia zmian przekładających się na zmniejszenie ilości zużywanej energii. Powstaje on w oparciu o analizy bieżącego zużycia energii, a także kosztów, które wiążą się z nowymi inwestycjami. Jego kluczowy punkt dotyczy długofalowych oszczędności wynikających z owych inwestycji.

 

 

 

 

 

Procedura ubiegania się o białe certyfikaty

 

Aby otrzymać świadectwo efektywności energetycznej należy złożyć wniosek w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Powinien on zostać uzupełniony o raport z audytu efektywności energetycznej. Istotną informację stanowi fakt, iż o wsparcie w postaci białych certyfikatów mogą ubiegać się wyłącznie planowane inwestycje. W praktyce oznacza to, że świadectwa nie są wydawane dla przedsięwzięć ukończonych ani rozpoczętych w momencie składania wniosku.

 

Jak krok po kroku wygląda procedura ubiegania się o białe certyfikaty?

 1. Składasz wniosek do URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, do którego załączasz dokument z audytu.
 2. Prezes URE po przeanalizowaniu złożonych przez Ciebie dokumentów w ciągu 45 dni wydaje decyzje o przyznaniu świadectwa.
 3. Realizujesz planowane przedsięwzięcia, a następnie zgłaszasz ich ukończenie do URE. Masz na to do 45 dni od dnia ukończenia realizacji.
 4. Prezes URE wydaje potwierdzenie o wydaniu świadectw energetycznych, z których wynikają zbywalne prawa majątkowe.
 5. Zgłaszasz certyfikaty na giełdę i ustalasz ich cenę minimalną, czyli najniższą cenę, po której jesteś w stanie sprzedać posiadane świadectwa.
 6. Przedsiębiorstwa energetyczne kupują świadectwa i przedstawiają URE do umorzenia.
 7. Otrzymujesz pieniądze na Twój rachunek maklerski, które możesz wypłacić na swoje konto bankowe.

 

Kiedy nie otrzymasz białego certyfikatu?

 

Istnieją pewne sytuacje, w których przyznanie białego certyfikatu nie będzie możliwe. Ma to miejsce w przypadku gdy, za dane przedsięwzięcie została już przyznana premia termomodernizacyjna (premia udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego za działania zmniejszające zużycie energetyczne, pod warunkiem, że środki przeznaczone na proces budowlany były finansowane kredytem udzielonym przez Bank). Certyfikat również nie zostanie przyznany, jeżeli spowoduje to przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla danej inwestycji. Wartość ta wyznaczana jest w oparciu o wielkość inwestycji, rozmiar przedsiębiorstwa, a także region, którego dotyczą inwestycje.

 

Białe certyfikaty - czy warto?

 

Audyt efektywności energetycznej bez wątpienia przynosi wiele korzyści, chociażby w postaci mniejszych rachunków za energię. Jeśli dodać do tego możliwość pozyskania białych certyfikatów, które można sprzedać na giełdzie za niemałą sumę, nie ma wątpliwości, że warto go przeprowadzić. Dodatkowe środki finansowe z pewnością przydadzą się w każdej firmie. 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl