Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Estoński CIT - nowa propozycja dla polskich firm

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Projekt zmian trafił właśnie do prekonsultacji.

Estoński CIT w konsultacjach

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych włącza do polskiego systemu podatkowego nowy system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Przygotowane propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych.

 

Nowe fakultatywne zasady opodatkowania

 

Proponowane przez rząd zmiany zakładają wprowadzenie nowych, fakultatywnych zasad opodatkowania. Co istotne, wariantów nie będzie można łączyć.

 

Wariant pierwszy obejmuje ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, który jest systemem wzorowanym na rozwiązaniu estońskim (i pokrewnych: łotewskim, gruzińskim) wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe) zwany dalej: ryczałtem. Ze względu na swoją specyfikę i odrębność przewiduje się nowy rozdział ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

 

Wariant drugi obejmuje specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Zasady opodatkowania pozostają jak dotychczas, w tym możliwe jest równoległe korzystanie z wszelkich preferencji podatkowych.

 

Dla kogo estoński CIT?

 

 • Estoński CIT kierowany jest do:
 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł - w Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne - oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

 

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników - oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne.


Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

 

Estoński CIT w szczegółach

 

W skrócie proponowane zmiany zakładają, że firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku. Jak podkreśla resort finansów, oznacza to:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych,
 • prostota - podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

 

 

 

Wskazuje się przy tym również listę korzyści dla samych firm, wśród których wyróżnia się:

 • większą odporność na dekoniunkturę,
 •  większe zdolności inwestycyjne,
 •  wzrost produktywności i innowacyjności,
 •  oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych


 

Źródło:
 

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych [Estoński CIT] propozycje zmian legislacyjnych – materiały robocze.
 

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów  
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl