Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Zdolność przepustowa

 możliwość eksploatacyjno-ruchową linii kolejowej lub jej części do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.12Autor: Zespół TwojBiznes24.pl (twojbiznes24.pl)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl