Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Wymogi niezbędne do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
  1. zawarcia umowy spółki,
  2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
  3. powołania zarządu,
  4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
  5. wpisu do rejestru.
Art. 163 kodeksu spółek handlowych

Autor: Zespół TwojBiznes24.pl (twojbiznes24.pl)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl